5  grudnia na  całym świecie obchodzony  jest jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To okazja, żeby docenić wolontariuszy za ich poświęcenie, trud, zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz innych, szczególnie obecnie w okresie pandemii.

Uczniowie naszej szkoły  ze Szkolnego Koła Wolontariatu w miesiącu październiku zorganizowali akcję pod hasłem: ,,Pomagamy uczniom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu”. Zbierali artykuły papiernicze: papier ksero, bloki, przybory do pisania i  rysowania.

Codziennie przez cały miesiąc w czasie przerw uczennice

z klasy VIII a: Dominika Gawryluk, Dominika Kupisz, Zofia Kurkowiak, Martyna Michaluk, Lidia Płandowska, Katarzyna Sowa zbierały artykuły szkolne  przynoszone przez uczniów z klas I- VIII.

Kolejnym działaniem podjętym przez wolontariuszy było przygotowanie karmników dla ptaków.

W akcję szczególnie zaangażowali się Weronika Grom z klasy IV oraz Jakub Grom z klasy I wraz z rodzicami, dziadkami i wykonali piękny karmnik dla ptaków, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Dziękujemy wszystkim za ten czas pracy, za serce, za pomocną dłoń.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a więc niech będzie to czas życzliwości, przyjaznych gestów.

A może ktoś obok jest samotny, starszy, potrzebuje Waszej pomocy chociażby w przyniesieniu zakupów? Nie bądźmy obojętni.

To przecież tak niewiele, a zmienia tak dużo w naszej codziennej rzeczywistości.

DZIĘKUJEMY! 

Opiekunowie

 Szkolnego Koła Wolontariatu

            Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego dnia 30 listopada 2020 r., obchodziliśmy po raz pierwszy w naszej szkole Dzień Białych Skarpetek. Dla uczczenia tego święta, w celu obalenia mitu, że białe skarpetki są „obciachowe” oraz oderwania się od komputera podczas  nauki zdalnej większość społeczności szkolnej przesłała zdjęcie w białych skarpetkach. Fotografie uczniów klas I-VIII można obejść w galerii na stronie internetowej szkoły.

Cieszymy się, że nasi uczniowie nie wstydzą się zakładać charakterystycznych dla tak zwanego Janusza białych skarpetek, a wręcz przeciwnie idą z duchem czasu i podążają za obecną modą.

                                                                                   Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

  1. Konkurs języka angielskiego – 04.12.2020 r. (piątek)
  2. Konkurs chemiczny – 07.12.2020 r. (poniedziałek)
  3. Konkurs biologiczny – 08.12.2020 r. (wtorek)
  4. Konkurs języka rosyjskiego – 10.12.2020 r. (czwartek)
  5. Konkurs historyczny – 14.12.2020 r. (poniedziałek)
  6. Konkurs matematyczny – 17.12.2020 r. (czwartek)

Wszystkie konkursy odbywają się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rozpoczynają się punktualnie o godz. 9.00 i trwają 90 minut. Uczniowie przystępujący do konkursu obowiązani są stawić się na 20 minut przed rozpoczęciem danego konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Co roku w ostatnich dniach listopada nasze działania wychowawcze koncentrowaliśmy wokół postaci patrona naszej szkoły – Kornela Makuszyńskiego.

Dzięki  zaangażowaniu i aktywności wychowanków przedszkola i najmłodszych uczniów powstawały piękne prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy towarzyszące obchodom Dnia Patrona: Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego, Szkolny Konkurs Ortograficzny, czy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, który z roku na rok przyciągał coraz większą rzeszę uczestników.

Dzięki podejmowanym działaniom uczniowie mieli możliwość pogłębiania wiedzy o Kornelu Makuszyńskim – wielkim przyjacielu dzieci.

Dzień Patrona – to okazja do przypomnienia uniwersalnych wartości, które przedstawia w swoich książkach „pisarz ze słońcem w herbie”. W każdej z książek naszego patrona  mowa o nieprzemijających wartościach, którymi powinniśmy się kierować w życiu, a czasami o nich zapominamy.

 „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem. (…) Książka wszystko potrafi” to jedno z haseł „pisarza uśmiechniętych książek”. Zachęcam Wszystkich bardzo gorąco do czytania utworów Kornela Makuszyńskiego, który jak nikt inny potrafi wywołać uśmiech na twarzy czytelnika, wzruszyć, podnieść na duchu, poprawić nastrój. W tym trudnym czasie pandemii jest to potrzebne nam wszystkim, i dużym, i małym.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami – Katarzyna Krawczyk

 

P. S. Drodzy Uczniowie, przypominam o Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”. Do 10 grudnia prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu, abyśmy mogli przesłać je do Organizatora – Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.

Dyrektora Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

w sprawie trybu nauczania od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r.

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. zawieszone są zajęcia stacjonarne i kontynuujemy naukę zdalną.

Z poważaniem, Katarzyna Krawczyk