Dlatego, że Dzień Chłopaka wypadł w tym roku w sobotę 30.09.2023 r. my świętowaliśmy go dwa dni wcześniej 28 i 29.09.2023 r. Na początek uczennice klasy VI, M. Józefczuk i W. Zientara przebrane w atrybuty prawdziwego mężczyzny: białą koszulę, czapkę i krawat złożyły w imieniu wszystkich dziewczyn życzenia naszym kochanym solenizantom. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego wręczyły przedszkolakom oraz uczniom klas I-III naklejki z napisem „Super Chłopak”, zaś uczniom klas IV-VII karteczki z miłym słowem, komplementem, za które usłyszały magiczne słowo Dziękuję! W czwartek odbyła się dyskoteka na którą z niecierpliwością czekali zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Wychowawcy klas i rodzice również zaplanowali na ten dzień wiele atrakcji. Oprócz życzeń i upominków od klasowych Rad Rodziców, wychowawczynie klas I-III p. A. Sołoducha, p. M. Mikołajczak, p. G. Wróblewska i p. E. Kijuk przygotowały dla swoich wychowanków zabawy integrujące grupę on-line i przy muzyce. Dziewczęta z klasy IV wspólnie z wychowawczynią p. M. Patrejko zaśpiewały kolegom gromkie Sto lat!, wręczyły upominki i przygotowały kolorowe życzenia na klasowej tablicy. Wychowawcy klas starszych p. E. Stawska, p. D. Tarkowska i p. M. Sowa wspólnie z wychowankami uczciły Dzień Chłopaka poza terenem szkoły. Klasa V pojechała na konie i ognisko do Lechut Małych, klasa VI poszła na ognisko do Leśniczówki w Podolance, a klasa VII wybrała się pociągiem do Białej Podlaskiej na pizzę i do kina na film „Siła naszych marzeń”.

Wszystkim chłopcom z okazji ich święta życzymy zdrowia, szczęścia i spełniania marzeń. Pedagogom dziękujemy za opiekę na dyskotece, a rodzicom za upominki i opiekę na wycieczkach.

  A. Wołosiuk

 

W piątek 29 września nasza szkoła włączyła się do akcji Sprzątania Gminy Terespol pod hasłem „Czysta Ziemia w Twoich rękach”. Celem akcji jest kształtowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie klas: Ia, Ib, II, III, IV i V wraz z nauczycielami i dyrekcją, wyposażeni w worki i jednorazowe rękawiczki wyruszyli na wyznaczone do sprzątania tereny. Uczestnicy, zdając sobie sprawę z potrzeby takiej akcji, pracowali z ogromnym zapałem, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Kolejny udział w akcji naszych uczniów i nauczycieli świadczy o poczuciu współodpowiedzialności za jakość otaczającego nas środowiska.

        We wtorek 26 września 2023 r. wspólnie z mieszkańcami Europy obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. Celem święta było zachęcenie uczniów do nauki języków obcych oraz upowszechnienie zalet różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu. Z okazji tego święta nauczyciele języków obcych p. I. Markowska, J. Moroz, J. Szydło i A. Wołosiuk ogłosiły wśród uczniów kl. I-III i IV-VII akcję na przebranie w barwy ulubionego kraju bądź jego mieszkańców. Wśród przebierańców przeważały stroje ulubionych klubów piłkarskich, mieszkańców naszego kochanego kraju – Polski oraz Francji i Wielkiej Brytanii. W tym wyjątkowym dniu p. I. Markowska wraz z uczniami klasy IB, II i VI przeniosła się na chwilę do Wielkiej Brytanii. W czasie podróży uczniowie poznali kulturę, ważne miejsca oraz zabytki tego pięknego kraju. Dużą radość sprawiło dzieciom i młodzieży kolorowanie flagi. Na lekcji u Pani Jowity Moroz uczniowie klasy IV oraz VII zmierzyli się z krzyżówką. Ich zadaniem było odgadnięcie do jakiego kraju należy dana flaga i zapisanie nazw państw w języku angielskim. W trakcie zajęć z klasą IA i IB p. J. Szydło zapoznała uczniów z położeniem geograficznym państw Europy na mapie, układała puzzle tematyczne o Londynie oraz grała w grę memory z londyńskimi zabytkami. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali kolorowanki z wybranymi państwami Europy. Pani A. Wołosiuk wybrała się z uczniami klas I-III i IV-VII na wycieczkę do Francji, Hiszpanii. Niemiec, Portugalii i Włoch. Podczas podróży uczniowie poznali barwy narodowe kraju, odszukiwali na mapie wybrane państwa, ich stolice oraz kraje graniczące z tymi państwami, poznawali język, potrawy i zabytki krajów Europy. Podróżnicy dowiedzieli się kim był Vasco da Gama, Ludwig van Beethoven czy Leonardo da Vinci, przygotowywali swoją ulubioną pizzę i słuchali hymnu wybranego państwa. Podczas tego dnia uczniowie uświadomili sobie, że znajomość języków obcych ułatwia życie i że warto się ich uczyć. Dzień przyniósł dzieciom i młodzieży dużo radości oraz wzbogacił ich wiedzę na temat krajów Europy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w to wydarzenie.

 

I. Markowska, J. Moroz, J. Szydło, A. Wołosiuk

Żaden człowiek siły swojej nie zna,

dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie”

E. Orzeszkowa

 

XII edycja Narodowego Czytania

Nad Niemnem” - Eliza Orzeszkowa

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2012 i ma na celu przede wszystkim popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Co roku podczas akcji czytane są dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. Lekturą 12. edycji Narodowego Czytania jest najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej - „Nad Niemnem”. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. „Nad Niemnem” cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. To jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku. Nasza szkoła także i w tym roku włączyła się w akcję Narodowego Czytania. Fragmenty powieści czytały uczennice Weronika Grom i Katarzyna Bojarska oraz panie: Maria Mikołajczak, Małgorzata Patrejko i Danuta Płotnicka. Całość prowadziła Hanna Denisiuk. Czytanie zostało wzbogacone prezentacją, przedstawiającą piękną nadniemeńską przyrodę, miejsca związane z powieścią, miejsca, gdzie żyła autorka i gdzie nadal mieszka bardzo wielu potomków kresowiaków, a na cmentarzach są groby z polskimi nazwiskami, w tym mogiła powstańców z 1863 roku. W tle słychać nastrojowe pieśni ludowe, a na zakończenie niezwykle niegdyś popularna staropolska pieśń „Ty pójdziesz górą”, której fragmenty Eliza Orzeszkowa wykorzystała w powieściach „Nad Niemnem” i „Australczyk”. Odkryjmy na nowo dzieła tej wybitnej pisarki, nominowanej do Literackiej Nagrody Nobla w 1904 roku. W jednym z dokumentów Komisji Noblowskiej można przeczytać: „O ile w tekstach Sienkiewicza bije szlachetne polskie serce, to 
w twórczości Elizy Orzeszkowej bije serce człowieka”.

M. Patrejko, D. Płotnicka