Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego złożony w ubiegłym roku przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej. Nasza szkoła otrzymała dotację w kwocie 5000 zł, w tym 1000 zł stanowi wkład własny gminy.

Podział środków w ramach otrzymanego wsparcia finansowego:

- zakup nowych książek – 2500 zł

- zakup elementów wyposażenia do biblioteki - 2000 zł

- realizacja działań promujących czytelnictwo – 500 zł .

Wysokość pozyskanych środków finansowych była uzależniona od liczby uczniów w szkole.

W dniu 8 listopada 2023 r. uczniowie klas I-III, wychowawcy wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Lublina.

Pierwszym punktem programu był spacer po Starówce. Dzieci zobaczyły Wzgórze Zamkowe i Stare Miasto.Pani przewodnik w barwny sposób opowiedziała uczniom najciekawsze lubelskie legendy, w tym wyjaśniła jak to się stało, że koziołek znalazł się w herbie Lublina. Tutaj był czas na zakup pamiątek.

Kolejnym punktem programu był Park Trampolin. Przez godzinę zabawy dzieci w wyjątkowy sposób miały możliwość rozwijać koordynację i ogólną sprawność ruchową. Po tak wyczerpującej zabawie dzieci z wielkim apetytem zjadły pyszny dwudaniowy obiad w restauracji. Następnie udaliśmy się autokarem do Kosmoparku. Kosmopark” to: ogromna kosmiczna wystawa o powierzchni ponad 1000m2, tablice interaktywne, interakcje z eksponatami w formie interaktywnej i edukacyjnej, pięć stref wirtualnej rzeczywistości, symulator lotu i symulator treningowy prawdziwych astronautów, kombinezony astronautów, meteoryty, rzadkie eksponaty. Tutaj mogliśmy się sprawdzić w teście przed lotem astronautów, wysłać swój głos na Marsa, Jowisza i Wenus, posterować kosmicznym łazikiem księżycowym, odwiedzić kosmiczną salę plazmową. Ponadto dzieci mogły sprawdzić, jak ciężkie buty ma kosmonauta, ile ważyłoby się na innych planetach, spróbować spaceru po Jowiszu oraz zobaczyć, jak wyglądają wybuchy na Słońcu.

Po tak atrakcyjnym dniu nadeszła pora na powrót do domu. W autokarze dzieci śpiewały piosenki po polsku, angielsku i rosyjsku.

Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

Maria Mikołajczak

Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych w życiu Polaków. To dzień, w którym przypominamy sobie o wyjątkowym momencie w historii Polski, kiedy po 123 latach niewoli odzyskaliśmy naszą niezależność.

W trosce o pamięć dla tego wydarzenia, 10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Niezwykle wymowny montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie klasy szóstej i siódmej pod kierunkiem p. Doroty Tarkowskiej. Nad oprawą muzyczną czuwała p. Jowita Moroz, dekoracją zajęła się p. Alicja Sołoducha. Na oprawę całej części artystycznej miał wpływ również odświętny galowy strój wszystkich zgromadzonych oraz przypięte kotyliony.

Podczas uroczystości odśpiewano hymn państwowy. Tym samym, kolejny raz nasza szkoła włączyła się do akcji organizowanej przez MEiN „Szkoła do hymnu”. Delegacja klasy siódmej złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod Dębem Niepodległości.

11 listopada poczet sztandarowy (Weronika Grom, Natalia Semeniuk, Tomasz Bandzerewicz, Maria Józefczuk, Amelia Nowik)  wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego p. Dorotą Tarkowską, panią dyrektor Katarzyną Krawczyk i panią wicedyrektor Elżbietą Brodacką  uczestniczył w gminnych obchodach 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w intencji Ojczyzny. Część oficjalna miała miejsce pod Pomnikiem Niepodległości i Nieznanego Żołnierza w Koroszczynie. Uroczystość zwieńczyła część artystyczna – widowisko patriotyczne pt. „Wolność jest w nas!” oraz wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich i patriotycznych.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości były dla całej społeczności szkolnej cenną lekcją historii i patriotyzmu.

Na początku listopada nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”. Celem projektu było  zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach. W ramach akcji uczniowie wspólnie z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali bezimienne mogiły, palili znicze na pomnikach poległych żołnierzy oraz grobach uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Dzieci i młodzież poprzez te działania poznała historię związaną z odwiedzanymi miejscami oraz osoby, które zapisały się na kartach historii. Przeprowadzone wycieczki patriotyczne były wspaniałą okazją do kształtowania wśród uczniów więzi i przynależności do narodu polskiego.

Serdecznie dziękujemy: dyrekcji, wychowawcom klas I-VII, nauczycielom, uczniom i rodzicom za udział w akcji MEN „Szkoła Pamięta”.

                                                                                                          Samorząd Uczniowski