9 maja 2024 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Nadleśnictwa Chotyłów. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: p.M. Mikołajczak, p.E. Kijuk, p. E. Suszczyńska, p. G. Wróblewska i p. A. Sołoducha. Po przybyciu na miejsce spotkaliśmy się z panią leśnik, która zaprosiła nas na początku do Muzeum Leśnego. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z rolą jaką pełni leśniczy w środowisku leśnym, pogłębienie wiadomości na temat zwierząt żyjących w naszych lasach, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka oraz kształtowanie postawy proekologicznej. Dzieci miały możliwość oglądania licznych eksponatów oraz tablic edukacyjnych: gablot z owadami występującymi w naszych lasach, eksponaty ptaków czy przyrządy używane przy pracach leśnych, stare dokumenty, czy licznie zgromadzone zrzuty wielu gatunków. Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi.
Następnie udaliśmy się na ścieżkę edukacyjną, gdzie mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą lasów, drzew i zwierząt. Ścieżka edukacyjna położona jest w miejscowości Zalutyń, w obrębie leśnictwa Kłoda, a rozpoczyna się przy leśniczówce, ok. 2 km od Chotyłowa. Trasa liczy ok. 2 km i tworzy pętlę. Prowadzi po interesującym terenie lasów gospodarczych do zielonej klasy Barwinek. Znajdują się na niej przystanki z tablicami edukacyjnymi. Ścieżka wyposażona jest ponadto w ławki, kosze na śmieci.
Dzieci po zajęciach przyrodniczych w terenie udały się z niecierpliwością do Zielonej klasy Barwinek. Jest to obiekt ogólnie dostępny, zaopatrzony w stoły z zadaszeniem oraz miejscem przeznaczonym do gier i zabaw. Posiada także palenisko z rusztem. Tutaj piekliśmy kiełbaski przy ognisku. Były pyszne. Po spożyciu był czas na gry i zabawy.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci. Dziękujemy za spotkanie i mile spędzony czas!!

Maria Mikołajczak

22 kwietnia br. w ramach obchodów Dnia Ziemi mieliśmy okazję gościć w naszej szkole p. Roberta Kopacza - Leśniczego z Nadleśnictwa Chotyłów. W spotkaniu uczestniczyły klasy I-VII. Celem spotkania było uświadomienie uczniom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Leśnik opowiedział wiele ciekawostek związanych ze zwierzętami zamieszkującymi las. Wspólnie przypomnieliśmy zasady bezpiecznego wypoczynku w lesie, m.in.: zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu ze zwierzętami tam zamieszkującymi oraz zasadach przeciwpożarowych. Nasz gość zainteresował swoimi opowieściami wykorzystując ilustracje i obrazki. Uczniowie zaangażowali się w tę ciekawą lekcję przyrody, chętnie odpowiadali na pytania oraz sami zadawali wiele pytań dotyczących zwierząt i pracy w lesie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane wiadomości i ciekawostki poszerzyły wiedzę przyrodniczą uczniów. Wydarzenie wpisało się w obchody Roku Lasów Polskich w Powiecie Bialskim.

23 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem wychowania fizycznego – p. Dorotą Tarkowską uczestniczyli w podsumowaniu Powiatowego Konkursu Plastycznego „XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu”, zorganizowanym przez Klub Olimpijczyka przy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu.
Celem konkursu było:
- upowszechnienie idei olimpijskiej;
- pogłębienie wiedzy o letnich igrzyskach olimpijskich;
- zainteresowanie dzieci i młodzieży igrzyskami;
- promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym;
- rozwijanie kreatywności, umiejętności plastycznych i twórczej wyobraźni;
- wyszukiwanie i promocja utalentowanych plastycznie uczniów.
Uczniowie naszej szkoły okazali się prawdziwymi pasjonatami sztuki plastycznej i sportu, o czym świadczy duże zainteresowanie konkursem.
W kategorii klas I-IV na podium stanęli:
Klaudia Wysokińska, kl. IV – I miejsce
Hanna Moroz, kl. III – II miejsce
Jakub Grom, kl. IV – III miejsce.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski w Warszawie.


Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!

Spotkanie z leśnikiem z okazji obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole było wstępem do cyklu trzech lekcji w klasach V-VI w związku z ogłoszeniem Roku 2024 ROKIEM LASÓW POLSKICH W POWIECIE BIALSKIM.
1.Kl. VI lekcja wychowawcza – 100-lecie Lasów Polskich – Las zaprasza nas.
Podczas zajęć uczniowie określali różnorodne sposoby spędzania czasu wolnego i wymieniali, czego nie wolno robić w lesie. Analizowali i wyciągali wnioski z prezentacji slajdów oraz tekstu wiersza. Zredagowali 10 zasad poprawnego zachowania się w lesie. Uzasadniali słuszność hasła, że las jest piękny o każdej porze roku. Rozwiązywali również rebusy, krzyżówki, rozsypanki literowe o tematyce leśnej oraz podpisywali rysunki przedstawiające różne gatunki drzew korzystając z kolorowego szyfru.
2.Lekcja matematyki w kl. V – Las wita nas zadaniami – 100 Lat Lasów Polskich.
Podobno świat można opisać w sposób matematyczny…
Nauka o przyrodzie daje wiele korzyści… Poszerza wiedzę o otaczającym świecie i procesach zachodzących w środowisku, pobudza ciekawość i wyobraźnię młodego człowieka, uczy obserwacji i logicznego myślenia. Tych korzyści jest jeszcze więcej jeśli młodzież szkolna uczy się przyrody rozwiązując zadania matematyczne. Treści z różnych działów matematyki ukryte w przyrodniczych zadaniach były uatrakcyjnieniem lekcji matematyki.
3.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. VI – podczas zajęć rozwiązywane były Leśne Zadania.
Celem zajęć było kształtowanie właściwych postaw służących ochronie środowiska naturalnego, popularyzacja wielkiej roli lasów z uwzględnieniem lasu lokalnego i matematyzacja zagadnień.

E. Brodacka