Sanki, łyżwy, narty, kuligi a nawet… wędrówki po górach – lista zimowych aktywności jest bardzo długa. Ferie to czas odpoczynku i dobrej zabawy dla dzieci, ale także ich rodziców. Niestety w roku szkolnym 2020/2021, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 i wprowadzone obostrzenia  zimowe aktywności zostały ograniczone.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich tegoroczne ferie spędzimy w domach.

Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, kontaktami z bliskimi. Jednak zawsze dbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmujcie działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Odpocznijcie, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki.

Czas spędzony w domu podczas ferii wcale nie musi być nudny. Mądra rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy edukacyjne i lifestylowe – wszystko to znajdziemy w nowej ofercie programowej przygotowanej przez Telewizję Polską we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. „Ferie z TVP” dostępne będą na antenach Telewizji Polskiej, w serwisie vod.tvp.pl, na stronie ferie.tvp.pl oraz na platformie hybrydowej już od 4 stycznia 2021 r.

( źródło: „Ferie z TVP” – wyjątkowa propozycja dla rodzin - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)).

Jak spędzić bezpiecznie ferie zimowe?

 • Podczas zabaw zimowych dbajcie o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Wychodząc na zewnątrz, pamiętajcie o stosownym ubraniu.
 • Pozostając na czas ferii w domu, pamiętajcie o prawidłowym używaniu urządzeń elektrycznych.
 • W czasie ferii nie korzystajcie nadmiernie z telewizora i innych mediów.
 • Zbyt długie siedzenie przed komputerem nie jest zdrowe dla Waszych oczu.
 • Unikajcie zamarzniętych zbiorników wodnych.
 • Będąc samym w domu, nie otwierajcie drzwi obcym.
 • Zdrowe odżywianie jest ważne, owoce i warzywa to podstawa diety nawet w zimne dni.
 • Przestrzegajcie zasad poruszania się po drodze! Zawsze miejcie przy sobie odblaski.

ZAPAMIĘTAJ! TELEFONY ALARMOWE:

Pedagog szkolny

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:

- całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12;

- dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Dziecięcy Telefon Zaufania rzecznika Praw Dziecka wspomaga Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.

O tym, że chemia nie zawsze musi kojarzyć się ze skomplikowanymi wzorami i godzinami spędzonymi nad książką, przekonali się uczniowie klasy VII a.

14 grudnia br. uczniowie tej klasy mieli okazję uczestniczyć w nietypowej lekcji chemii – pokazie doświadczeń chemicznych. Warsztaty on-line przygotowali studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Prezentowane doświadczenia były związane z tzw. efektowną chemią. Młodzi chemicy zaprezentowali wiele fascynujących eksperymentów, z których uczniowie mogli m. in. poznać właściwości substancji i wskaźników chemicznych, dowiedzieć się, czym jest chromatografia czy odczyn roztworu.

Pokazy chemiczne w atrakcyjny i efektywny sposób przeniosły naszych uczniów w świat nauki i dostarczyły im dużą dawkę wiedzy. Niewątpliwie zainspirowały uczniów do dociekliwości poznawczej i uczenia się chemii przez zabawę.

„Radość jest wielkim mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat” – to motto, które towarzyszy Ogólnopolskiemu Konkursowi Plastycznemu „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Piekielniku.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Kornela Makuszyńskiego, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży, jak również rozwijanie kreatywności uczestników konkursu oraz prezentacja i popularyzacja działalności plastycznej.

Cieszymy się, że nasi uczniowie wykazali się zaangażowaniem i pomysłowością i mimo obowiązków wynikających z nauczania zdalnego, wykonali piękne prace plastyczne.

Na konkurs wpłynęło 14 prac, które wykonali następujący uczniowie:

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

                                                                                                         

Więcej informacji oraz wzory dokumentów do pobrania na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html