Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN .

Obowiązki czytelników:

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: 

- stosować osłonę ust i nosa np. maseczką,

- stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.                                                                

3) Maksymalnie do biblioteki mogą wejść 2 osoby.

4) W punkcie obsługi czytelnika obowiązują wyznaczone oddzielne strefy komunikacyjne:                                                                                                                  

- dla osoby oczekującej na wypożyczenie – 1 STREFA z płynem do dezynfekcji;
- dla osoby oddającej i wypożyczającej książki - 2 STREFA;
- do składowania oddanych książek – 3 STREFA -  przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa dostępna tylko dla bibliotekarza).W każdej strefie może przebywać 1 osoba: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób oczekujących na wymianę książek w bibliotece, powinny one przebywać na korytarzu z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 - 2 m.

5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

Obowiązki bibliotekarzy:
1) Bibliotekarz bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, czyli osłony ust i nosa np. maseczką, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce (3 STREFA) oraz poddane 5 - dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół     i placówek od 1 września 2020 r.).
3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy szkoły dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

 

POKAŻ, ŻE PAMIĘTASZ – ODDAJ HOŁD I UDZIEL WSPARCIA!

Szczegółowe zasady  udziału w Akcji BOHATERON na lekcjach historii i na stronie internetowej https://bohateron.pl/!

                                                                                       Szkolny organizator akcji Małgorzata Sowa

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

 

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Nowy rok szkolny 2020/2021 wszystkie klasy rozpoczynają stacjonarnie (w związku ze zmianą sytuacji epidemicznej w dniu dzisiejszym, tj. 28.08.2020 r. cofnięta została zgoda Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na częściowe nauczanie hybrydowe w naszej szkole).

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Klasa Iwych.Alicja Sołoducha – godz. 9.00, sala nr 1, wejście główne

Klasa II a  wychMaria Mikołajczak – godz. 10.00, sala nr 5, wejście główne

Klasa II b  wychGrażyna Wróblewska – godz. 9.15, sala nr 5, wejście przy sali gimnastycznej

Klasa III   wychElżbieta Kijuk – godz. 9.15, sala nr 23, wejście główne

Klasa IV   wychMałgorzata Sowa – godz. 9.30, sala nr 22, wejście główne

Klasa VI a   wychAnna Borowik – godz. 9.45, sala nr 25, wejście przy bibliotece

Klasa VI b   wychJowita Moroz – godz. 9.15, sala nr 27, wejście przy bibliotece

Klasa VII a   wychAnna Wołosiuk – godz. 9.30, sala nr 21, wejście przy bibliotece

Klasa VII b   wychElżbieta Suszczyńska – godz. 9.00, sala nr 26, wejście przy bibliotece

Klasa VIII a  wychMałgorzata Patrejko – godz. 9.45, sala gimnastyczna, wejście przy sali gimnastycznej

Klasa VIII b  wychEwa Stawska – godz. 9.00, sala nr 5, wejście przy sali gimnastycznej

Po zakończonych spotkaniach wszyscy wychodzą tym samym wejściem, którym wchodzili.

Na spotkania z wychowawcami zapraszamy uczniów wraz z jednym rodzicem/opiekunem w celu podpisania przez rodziców stosownych dokumentów. Wszystkich bezwarunkowo obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk po wejściu do budynku. Podczas spotkań z wychowawcami wydawane będą podręczniki. Prosimy o zabranie reklamówek.

Przypominamy, że dnia 1 września nie kursuje autobus szkolny.

Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego o godz. 17.00.

Pierwszego września rozpoczynamy kolejny rok szkolny. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów oraz uwzględniając możliwości lokalowe, nauka będzie przebiegała w następujący sposób:

- Uczniowie klas I - III i IV będą uczyli się stacjonarnie (w szkole).

- Uczniowie klas VI -VIII we wrześniu będą pracowali w systemie hybrydowym: jeden tydzień w szkole, a jeden zdalnie (w warunkach domowych).

O szczegółach rodzice i uczniowie zostaną poinformowani poprzez e-dziennik (w piątek).

Z uwagi na sytuację epidemiczną nie przewidujemy ogólnej uroczystości inaugurującej rok szkolny 2020/2021. Odbędą się spotkania poszczególnych klas z wychowawcami w wyznaczonych godzinach. Ze względu na różne godziny tych spotkań 1 września nie będzie kursował autobus szkolny. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. Od 2 września rozkład jazdy autobusu szkolnego pozostaje bez zmian. Przypominamy rodzicom dzieci dojeżdżających, które nie chodziły do szkoły, o konieczności zakupu w Eko-Bugu biletów miesięcznych. Bardzo prosimy o systematyczne śledzenie naszej strony internetowej i logowanie się do dziennika elektronicznego. Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w kl. I i uczniów nowoprzyjętych do szkoły loginy i hasła do e-dziennika otrzymają 1 września od wychowawców klas.

 DYREKCJA SZKOŁY