W naszej szkole dnia 24.01.2024 w III klasie i 28.03.2024 w klasach IV-VII odbył się konkurs MASTER OF ENGLISH SPELLING.

Celem tego konkursu było:

— pobudzenie aktywności uczniów szkoły
— poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu ortografii języka angielskiego
— poszerzenie zakresu słownictwa uczestników konkursu
— stworzenie uczniom możliwości wykazania się na forum klasy i szkoły oraz nabrania pewności siebie.


Organizatorem konkursu była nauczycielka:

  1. Izabela Markowska

Konkurs organizowany był w dwóch przedziałach klasowych, klasa III oraz IV-VII. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością słownictwa z zakresu  „życie towarzyskie”. Uczestnicy zgłaszali chęć udziału po czym otrzymywali obowiązujący zakres materiału. Konkurs odbył się w dwóch etapach, po pierwszym pisemnym etapie pozostało trzech/czterech uczestników, którzy walczyli o trzy pierwsze miejsca literując wylosowane wyrazy. Prace pisemne oraz literowanie oceniane były przez komisję w składzie:

1.Izabela Markowska 

2.Danuta Płotnicka 

Komisja  w swojej ocenie uwzględniała poprawne przetłumaczenie słowa lub wyrażenia, pisownię oraz słowne przeliterowanie wyrazu w języku angielskim. Dyplomy oraz nagrody zostały wręczone na apelu Wielkanocnym, dziękujemy wydawnictwu Macmillan za nagrody. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

Klasa III

Miejsce I 

 Ignacy Olszanka

Miejsce II 

Hanna Moroz

Miejsce III 

Antoni Kingawka

 

Klasy IV-VII

Miejsce I

Zofia Mroczek ( kl. IV)

Miejsce II

Szymon Semeniuk (kl. IV)

Miejsce III

Maria Pietraszkiewicz (kl. VI)