Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego złożony w ubiegłym roku przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej. Nasza szkoła otrzymała dotację w kwocie 5000 zł, w tym 1000 zł stanowi wkład własny gminy.

Podział środków w ramach otrzymanego wsparcia finansowego:

- zakup nowych książek – 2500 zł

- zakup elementów wyposażenia do biblioteki - 2000 zł

- realizacja działań promujących czytelnictwo – 500 zł .

Wysokość pozyskanych środków finansowych była uzależniona od liczby uczniów w szkole.