Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego).

Szczegółowe informacje związane z powrotem do szkoły, rodzice uczniów klas I-III otrzymają 15.01.2021 r (piątek) w godzinach popołudniowych poprzez dziennik elektroniczny.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.