Cele konkursu:

- Kultywowanie tradycji świątecznych.

- Podtrzymywanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek.

- Popularyzowanie znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek.

- Umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć wykonawców.

- Rozwijanie zdolności autoprezentacji.

W tym roku przegląd ma formę on-line – śpiewamy w domu, wysyłamy nagrany film (do 20 stycznia 2021 r.). Ogłoszenie wyników – niedziela 24 stycznia 2021 r. na fanpage GCK.

Uczestnicy (soliści) występują w następujących kategoriach:

- I kategoria – klasy I-III;

- II kategoria – klasy IV-VIII;

- III kategoria – szkoły ponadpodstawowe i starsi.

Szczegółowe informacje (warunki uczestnictwa, kryteria oceny, nagrody i wyróżnienia) są dostępne w regulaminie.

https://www.gck.gminaterespol.pl/downloads/regulamin_-_viii_noworoczny_przegld_kold_i_pastoraek_-_kobylany_2021.pdf