Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godz. 8.00 sms-owo na numer 517 868 295 (w treści należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę i czas nieobecności dziecka). Płatności za żywienie należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na konto.

Dane do przelewu:
P.H.U. Andrzej Makarewicz
ul. 3-go Maja 37
21-550 Terespol
BS o/Terespol nr: 81 8025 0007 0090 4050 3000 0010

Jeżeli ktoś z Państwa chce zapisać dziecko na obiady należy zgłosić się do sekretariatu szkoły.