Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

 Dyrektor Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego

w Małaszewiczach

 mgr Katarzyna Krawczyk

Wicedyrektor

mgr Elżbieta Brodacka

NAUCZYCIELE: 

Język polski:

mgr Małgorzata Patrejko

Język angielski: 

mgr Izabela Markowska

mgr Jowita Moroz

Język rosyjski:

mgr Justyna Szydło

mgr Anna Wołosiuk

Przyroda: mgr Anna Borowik 

Biologia: mgr Anna Borowik

Chemia: mgr Anna Borowik

Geografia: mgr Małgorzata Sowa

Fizyka: mgr Anna Borowik

Matematyka:

mgr Elżbieta Brodacka

mgr Agnieszka Zaręba

Informatyka: mgr inż. Ewa Stawska 

Plastyka: mgr inż. Ewa Stawska
Technika: mgr inż. Ewa Stawska

Muzyka: mgr Andrzej Maziejuk

Wychowanie fizyczne:

mgr Dorota Tarkowska 

Historia:

mgr Małgorzata Sowa

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Małgorzata Sowa

Religia:

mgr Justyna Szkodzińska

Nauczyciel biblioteki: mgr Danuta Płotnicka

Klasa Ia: mgr Alicja Sołoducha

Klasa Ib: mgr Maria Mikołajczak

Klasa II: mgr Grażyna Wróblewska

 

Klasa III: mgr Elżbieta Kijuk

Psycholog: mgr Agnieszka Łukaszuk

Pedagog/pedagog specjalny: mgr Elżbieta Suszczyńska

Nauczyciel wspomagający: mgr Elżbieta Suszczyńska

Logopeda:

mgr Anna Wołosiuk

Doradca zawodowy: mgr Monika Chwesiuk

 Nauczyciele świetlicy:

 mgr Anna Borowik

mgr Elżbieta Kijuk

mgr Maria Mikołajczak

mgr Małgorzata Sowa

mgr Justyna Szkodzińska

mgr Grażyna Wróblewska

mgr Agnieszka Zaręba

PERSONEL OBSŁUGI:

Barbara Ośko: st. woźna

Małgorzata Sapiecha: woźna

Bożena Gromada: woźna      

Małgorzata Wawryszuk: sekretarz