Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej przy ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach oraz procedury bezpieczeństwa.

 

 Biblioteka szkolna w okresie